Termíny pro podání daňových přiznání za rok 2022

  • 3.4.2023 – standardní lhůta (1.4. připadá na sobotu, lhůta končí 3.4.)
  • 2.5.2023 – v případě elektronického podání (1.5. případá na svátek, lhůta končí 2.5.)
  • 3.7.2023  - daňové přiznání je zpracováno daňovým poradcem nebo v případě povinného auditu

V poslední den lhůty musí být daň připsána na účtu správce daně. Přeplatek se vrací do 30 dnů od vyměření daně, pokud je žádost podána společně s přiznáním.

Standardní lhůta

Při podání daňového přiznání v listinné podobě (ale i elektronické) končí lhůta 3.4.2023.

Elektronické podání

Při elektronickém podání (v XML formátu) podaném po uplynutí standardní lhůty končí lhůta 2.5.2023, tj. o měsíc později. V této lhůta je i daň splatná.

Přiznání sestavené daňovým poradcem

Je-li daňové přiznání podáno daňovým poradcem, končí lhůta 3.7.2023. Výhodou je, že není nutné plnou moc poslat správci daně do konce standardní lhůty, jako tomu bylo v minulosti, ale stačí zaslat daňové přiznání s plnou mocí.

Přiznání sestavené daňovým poradcem do 3. dubna

Lhůta končí 3. dubna 2023. Uvedený postup lze využít v případě, kdy klient požaduje sestavit daňové přiznání daňovým poradcem a současně chce využít dřívější lhůty pro vyměření daně např. z důvodu včasného vrácení přeplatku na zaplacených zálohách na dani z příjmů, na pojistném nebo pro stanovení jiné výše daňové povinnosti např. pro získání hypotečního úvěru.

Auditované společnosti

Lhůta končí 3.7.2023. Je třeba dát pozor, že se jedná o povinný audit, jsou-li splněna zákonná kritéria. U dobrovolného auditu se lhůta neprodlužuje. 

Novinky

Pokuty za kontrolní hlášení jsou protiústavní

V nedávném rozhodnutí Nejvyšší správní soud rozhodl, že pokyn Generálního finančního ředitelství, který stanoví formát a strukturu kontrolního hlášení k DPH, je protiústavní. Formát a strukturu daňových přiznání stanoví Finanční správa pokynem, který je zveřejněn na internetu. Odborná veřejnost upoz…

Termíny pro podání daňových přiznání za rok 2022

3.4.2023 – standardní lhůta (1.4. připadá na sobotu, lhůta končí 3.4.) 2.5.2023 – v případě elektronického podání (1.5. případá na svátek, lhůta končí 2.5.) 3.7.2023  - daňové přiznání je zpracováno daňovým poradcem nebo v případě povinného auditu V poslední den lhůty musí být daň připsána na účtu s…

Kontakt

Ing. Radek Hlava
Daňový poradce č. 3489
člen Komory daňových poradců ČR
působíme v Hradci Králové a okolí

TELEFON
+420 739 613 522

Kontaktní formulář

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zpětného kontaktování.
Odeslat formulář