Daňové poradenství Hradec Králové - účetní a daňová kancelář - Ing. Radek Hlava

Pomáháme klientům
s růstem jejich podnikání
Naše služby

Vedení účetnictví

Svěřte nám své účetnictví a daňovou evidenci. Splníte tak všechny účetní a daňové povinnosti a ušetříte čas, který můžete využít mnohem efektivněji pro své podnikání. Převezmeme kompletní správu účetnictví a daní na základě dlouhodobé smlouvy a po skončení roku v rámci roční účetní závěrky zpracujeme rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu k účetní závěrce a daňové přiznání.

Naše účetní služby:

 • Vedení účetnictví a daňové evidence
 • Účetní poradenství
 • Kontrola účetnictví
 • Příprava roční účetní závěrky

Kontaktujte nás

Vedení účetnictví-80
Zpracování mezd-80

Zpracování mezd

Převezmeme formou outsourcingu vedení mzdové agendy a zajistíme zákonné povinností při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení na příslušné úřady).

Naše mzdové služby:

 • Vedení mzdové agendy
 • Zajištění kontrol a zastupování
  u příslušných úřadů
 • Kontrola účetnictví
 • Příprava mzdových výkazů, daňových
  přiznání, ročních zúčtování, evidenčních listů
  a dalších požadovaných výstupních dokladů

Kontaktujte nás

Daňové poradenství

Daňové předpisy jsou složité a každý rok se mění. Poradíme Vám s řešením komplikovaných otázek a složitějších výkladových problémů v zákoně o daních z příjmů a DPH. Komplexně zpracujeme a podáme daňové přiznání k příslušnému finančním úřadu. Máme zkušenosti s přípravou odvolání proti rozhodnutí správce daně a se zastupováním klientů při daňové kontrole nebo jiném jednáním s finančním úřadem.

Naše daňové služby:

 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob
 • elektronické podání daňových přiznání na základě plné moci
 • zpracování daňových přiznání k DPH, kontrolního a souhrnného hlášení k DPH
 • zpracování daňových přiznání k ostatním daním
 • průběžné daňové poradenství v každodenních daňových otázkách
 • daňové poradenství k obchodním případům
 • zastupování klientů při jednání s finančním úřadem, zastupování při daňových kontrolách, právní pomoc v soudním řízení

Kontaktujte nás

Daňové poradenství-80

O nás

 • Jsme členy Komory daňových poradců ČR.
 • Máme ze zákona uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu daňového poradenství a souvisejících služeb.
 • Jsme vázáni mlčenlivostí ohledně informací našich klientů, které nám při výkonu daňového poradenství sdělí.
 • V oboru účetnictví a daňového poradenství působíme 20 let.
 • Mezi klienty patří široké spektrum podnikatelů (zahraniční společnosti, středně velké společnosti, menší společnosti a podnikající fyzické osoby) v různých oborech činnosti.
 • Máme bohaté zkušenosti v zastupování během daňových kontrol a odvolacích řízení, zpracování žalob a kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu.

Novinky

Termíny pro podání daňových přiznání za rok 2023

2.4.2024 – standardní lhůta (1.4. připadá na Velikonoční pondělí, lhůta končí 2.4.) 2.5.2024 – v případě elektronického podání (1.5. připadá na ostatní svátek, lhůta končí 2.5.) 1.7.2024  - daňové přiznání je zpracováno daňovým poradcem nebo v případě povinného auditu V poslední den lhůty musí být d…

Pokuty za kontrolní hlášení jsou protiústavní

V nedávném rozhodnutí Nejvyšší správní soud rozhodl, že pokyn Generálního finančního ředitelství, který stanoví formát a strukturu kontrolního hlášení k DPH, je protiústavní. Formát a strukturu daňových přiznání stanoví Finanční správa pokynem, který je zveřejněn na internetu. Odborná veřejnost upoz…

Kontakt

Ing. Radek Hlava
Daňový poradce č. 3489
člen Komory daňových poradců ČR
působíme v Hradci Králové a okolí

TELEFON
+420 739 613 522

Kontaktní formulář

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zpětného kontaktování.
Odeslat formulář