Pokuty za kontrolní hlášení jsou protiústavní

V nedávném rozhodnutí Nejvyšší správní soud rozhodl, že pokyn Generálního finančního ředitelství, který stanoví formát a strukturu kontrolního hlášení k DPH, je protiústavní.

Formát a strukturu daňových přiznání stanoví Finanční správa pokynem, který je zveřejněn na internetu. Odborná veřejnost upozorňovala, že povinnosti pro daňové subjekty musejí být stanoveny zákonem, nikoliv pouhým pokynem a že kompetenci nemá GFŘ, ale správce daně, jak stanovil v rozhodné době zákon.

Soud potvrdil, že Generální finanční ředitelství nebylo zmocněno zákonem k vydání obecně závazného právního předpisu, který by určoval strukturu kontrolního hlášení. Dále potvrdil, že pokud byly formát a struktura kontrolního hlášení stanoveny pokynem GFŘ-D-24, pak měl být tento podzákonný právní předpisem vyhlášen ve Sbírce zákonů. Dle soudu v pokynu GFŘ D-24 uvedený soubor definic a pokynů z materiálního hlediska představuje právní předpis, neboť stanoví neurčitému okruhu adresátů obecná pravidla, jež jsou povinni pod hrozbou neúčinnosti podání při vyplňování formuláře dodržet. A protože byl pokyn z materiálního hlediska právním předpisem, neměl se označovat slovem pokyn.

Kasační soud konstatoval, že vydání právního předpisu subjektem, který k tomu nebyl oprávněn, je z ústavněprávního hlediska tak závažným defektem, že mu upírá veškeré normativní účinky, proto jej soud nemůže aplikovat (čl. 95 odst. 1 Ústavy).

V případě, že správce daně udělil pokutu spojenou s kontrolním hlášením a dosud probíhá řízení o pokutě (odvolání nebo soudní řízení), je vhodné odvolací orgán nebo soud na tento rozsudek upozornit.

Novinky

Pokuty za kontrolní hlášení jsou protiústavní

V nedávném rozhodnutí Nejvyšší správní soud rozhodl, že pokyn Generálního finančního ředitelství, který stanoví formát a strukturu kontrolního hlášení k DPH, je protiústavní. Formát a strukturu daňových přiznání stanoví Finanční správa pokynem, který je zveřejněn na internetu. Odborná veřejnost upoz…

Termíny pro podání daňových přiznání za rok 2023

2.4.2024 – standardní lhůta (1.4. připadá na Velikonoční pondělí, lhůta končí 2.4.) 2.5.2024 – v případě elektronického podání (1.5. připadá na ostatní svátek, lhůta končí 2.5.) 1.7.2024  - daňové přiznání je zpracováno daňovým poradcem nebo v případě povinného auditu V poslední den lhůty musí být d…

Kontakt

Ing. Radek Hlava
Daňový poradce č. 3489
člen Komory daňových poradců ČR
působíme v Hradci Králové a okolí

TELEFON
+420 739 613 522

Kontaktní formulář

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zpětného kontaktování.
Odeslat formulář