Povinné zřízení datových schránek podnikajícím fyzickým osobám 

Od 1.1.2023 jsou povinně zřízeny datové schránky podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám zapsaným v registru osob. Oproti původnímu návrhu nebudou datové schránky zřizovány ze zákona nepodnikajícím osobám, které poprvé použijí prostředek pro elektronickou identifikaci (bankovní identitu, identitu občana, elektronickou občanku).

Podnikající fyzické osoby obdrží přístupové údaje do datové schránky nejpozději do 31.3.2023. K aktivaci dojde prvním přihlášením do datové schránky nebo uplynutím 15 dnů od vyzvednutí přístupových údajů. Pokud si podnikatel nepřevezme přístupové údaje, bude datová schránka aktivována nejpozději 25. den po doručení přístupových údajů.

Těm, komu bude nově zřízena datová schránka ze zákona, vzniká po jejím zpřístupnění povinnost podat formulářová podání (zejména daňová přiznání) v elektronické podobě ve formátu a struktuře stanovené správcem daně a doručováno jim bude do datové schránky. Elektronické podání lze učinit pouze ve formátu XML. Správci daně nepovažují za elektronický formát PDF.

Elektronické podání bude nutné podat prostřednictvím datové schránky, aplikace EPO, DIS+ nebo e-mailové zprávy s uznávaným elektronickým podpisem. Nebude již možné poslat daňové přiznání v listinné podobě.

Nebude-li podání (daňové přiznání) učiněno elektronicky, může to vést ke vzniku pokuty, případně neúčinnosti takového podání. Správce daně by měl nejdříve poskytnout možnost vadu v podání odstranit. V případě daně z přidané hodnoty je postup přísnější, neúčinnost daňového přiznání nastává i bez výzvy správce daně.

Dokumenty budou do datové schránky doručovány i v případě nečinnosti či neaktivity držitele datové schránky. Doručeno bude fikcí a držiteli datové schránky hrozí právní účinky z takto došlých dokumentů. Držitel datové schránky se nemusí dozvědět o doručení důležitých rozhodnutí, např. výzev správce daně na odstranění pochybností nebo na podání daňových přiznání.

Novinky

Termíny pro podání daňových přiznání za rok 2023

2.4.2024 – standardní lhůta (1.4. připadá na Velikonoční pondělí, lhůta končí 2.4.) 2.5.2024 – v případě elektronického podání (1.5. připadá na ostatní svátek, lhůta končí 2.5.) 1.7.2024  - daňové přiznání je zpracováno daňovým poradcem nebo v případě povinného auditu V poslední den lhůty musí být d…

Pokuty za kontrolní hlášení jsou protiústavní

V nedávném rozhodnutí Nejvyšší správní soud rozhodl, že pokyn Generálního finančního ředitelství, který stanoví formát a strukturu kontrolního hlášení k DPH, je protiústavní. Formát a strukturu daňových přiznání stanoví Finanční správa pokynem, který je zveřejněn na internetu. Odborná veřejnost upoz…

Kontakt

Ing. Radek Hlava
Daňový poradce č. 3489
člen Komory daňových poradců ČR
působíme v Hradci Králové a okolí

TELEFON
+420 739 613 522

Kontaktní formulář

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zpětného kontaktování.
Odeslat formulář