Termíny pro podání daňových přiznání za rok 2023

2.4.2024 – standardní lhůta (1.4. připadá na Velikonoční pondělí, lhůta končí 2.4.)

2.5.2024 – v případě elektronického podání (1.5. připadá na ostatní svátek, lhůta končí 2.5.)

1.7.2024  - daňové přiznání je zpracováno daňovým poradcem nebo v případě povinného auditu

V poslední den lhůty musí být daň připsána na účtu správce daně. Přeplatek se vrací do 30 dnů od vyměření daně, pokud je žádost podána společně s přiznáním.

Standardní lhůta

Při podání daňového přiznání v listinné podobě (ale i elektronické) končí lhůta 2.4.2024.

Elektronické podání

Při elektronickém podání (v XML formátu) podaném po uplynutí standardní lhůty končí lhůta 2.5.2024, tj. o měsíc později. V této lhůta je i daň splatná.

Přiznání sestavené daňovým poradcem

Je-li daňové přiznání podáno daňovým poradcem, končí lhůta 1.7.2024. Výhodou je, že není nutné plnou moc poslat správci daně do konce standardní lhůty, jako tomu bylo v minulosti, ale stačí zaslat daňové přiznání s plnou mocí.

Přiznání sestavené daňovým poradcem do 2. dubna

Lhůta končí 2. dubna 2024. Uvedený postup lze využít v případě, kdy klient požaduje sestavit daňové přiznání daňovým poradcem a současně chce využít dřívější lhůty pro vyměření daně např. z důvodu dřívějšího vrácení přeplatku na zaplacených zálohách, na pojistném nebo pro stanovení jiné výše daňové povinnosti např. pro získání hypotečního úvěru.

Auditované společnosti

Lhůta končí 1.7.2024. Je třeba dát pozor, že se jedná o povinný audit, jsou-li splněna zákonná kritéria. U dobrovolného auditu se lhůta neprodlužuje. 

Novinky

Pokuty za kontrolní hlášení jsou protiústavní

V nedávném rozhodnutí Nejvyšší správní soud rozhodl, že pokyn Generálního finančního ředitelství, který stanoví formát a strukturu kontrolního hlášení k DPH, je protiústavní. Formát a strukturu daňových přiznání stanoví Finanční správa pokynem, který je zveřejněn na internetu. Odborná veřejnost upoz…

Termíny pro podání daňových přiznání za rok 2023

2.4.2024 – standardní lhůta (1.4. připadá na Velikonoční pondělí, lhůta končí 2.4.) 2.5.2024 – v případě elektronického podání (1.5. připadá na ostatní svátek, lhůta končí 2.5.) 1.7.2024  - daňové přiznání je zpracováno daňovým poradcem nebo v případě povinného auditu V poslední den lhůty musí být d…

Kontakt

Ing. Radek Hlava
Daňový poradce č. 3489
člen Komory daňových poradců ČR
působíme v Hradci Králové a okolí

TELEFON
+420 739 613 522

Kontaktní formulář

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zpětného kontaktování.
Odeslat formulář